Казанлъшко поле. Района на село Долно Сахране.

Казанлъшко поле. Района на село Долно Сахране.Въздушно видео заснемане.


Видео наблюдение от въздуха на производствени процеси. Защита срещу кражби и повреди на имоти, земеделска продукция, индустриални зони и комуникации.


Панорамните и вертикалните въздушни гледки могат да бъдат записвани на видео и използвани за презентационни материали, филмови продукции, изследвания и др.

от птичи поглед

Казанлъшко поле. Района на село Долно Сахране. :: снимка : A-1135 : Видео наблюдение от въздуха на производствени процеси. Аеро заснемане на производствен процес.

Интерактивни разходки. Виртуални турове. Панорамни снимки.

Казанлъшко поле. Района на село Долно Сахране. :: снимка : A-1135 видео заснемане Казанлъшко авио наблюдение Долно

полски пожари село на поле видео от парапланер

Сахране аеро видео наблюдение контролно заснемане на горски пожари Района

Казанлъшко поле Района на село Долно Сахране
Въздушни снимки. Аеро фото и видео заснемане от въздуха. Аеро снимки. Фото и видео заснимане от въздуха.

Казанлък 6100, ул.Отец Паисий 6,
комплекс "Кристал"

Офис тел. 0431/ 63618
Моб. 088 8863969

E-mail:

снимки въздушни аерофото seo articles