Казанлъшкото поле.

Казанлъшкото поле.Картография

Аерофото снимки за картографиране на терени и населени места. Въздушни снимки. Аеро снимки на недвижими имоти, административни сгради, хотели, парцели, брегова ивица, пътища, природа, спорт, туристически комплекси, производствени комплекси, строителни обекти, масови мероприятия, преброяване на животни, видео наблюдение, картография. Панорамни вертикални снимки от въздуха.

За кого е полезна информацията?
- специалисти по картография
- инвеститори
- проектанти


от птичи поглед

Казанлъшкото поле. :: снимка : A-1143 : Снимки за картографиране на терени и населени места. Въздушни снимки. Аеро снимки на недвижими имоти, административни сгради, хотели, парцели, брегова ивица, пътища, природа, спорт, туристически комплекси, производствени комплекси, строителни обекти, масови мероприятия, преброяване на животни, видео наблюдение, картография. Панорамни вертикални снимки от въздуха. Аерофото изображения.

Интерактивни разходки. Виртуални турове. Панорамни снимки.

поле аеро производствени комплекси снимки административни сгради

Казанлъшкото заснемане на терен спорт недвижими имоти природа

строителни обекти брегова ивица видео наблюдение, панорамни снимки, снимки от България, фото заснемане, видео заснемане, аерофото изображения парцели картографиране

туристически комплекси въздушни снимки въздушни масови мероприятия картография
Казанлъшкото поле. :: снимка : A-1143 пътища снимки от въздуха хотели преброяване на животни
Казанлъшкото поле
Въздушни снимки. Аеро фото и видео заснемане от въздуха. Аеро снимки. Фото и видео заснимане от въздуха.

Казанлък 6100, ул.Отец Паисий 6,
комплекс "Кристал"

Офис тел. 0431/ 63618
Моб. 088 8863969

E-mail:

снимки въздушни аерофото seo articles