Предверието на Казанлъшката гробница. Оригинал.

Предверието на Казанлъшката гробница. Оригинал.Аеро снимки на недвижими имоти

Снимки на недвижими имоти, правени от моторен делтапланер.
Мотоделтапланерът може да лети ниско над обекта и фотографът може да заснеме както общ план, така и детайли от имота, границите и разположението му, съседни обекти, изгледът и инфраструктурата около него.

За кого е полезна информацията?

Аерофотоснимките са полезни за картиране, документиране и анализ на недвижим имот, анализ от застрахователни компании и адвокати, за проследяване развитието на имота.

от птичи поглед

Предверието на Казанлъшката гробница. Оригинал. :: снимка : A-1160 : Снимки от въздуха. Аеро снимки на недвижими имоти.

Интерактивни разходки. Виртуални турове. Панорамни снимки.

на гробница Предверието аерофото фото заснемане

Казанлъшката снимки на недвижими имоти Оригинал аеро снимки недвижими имоти

видео заснемане въздушни снимки снимки от въздуха Предверието на Казанлъшката гробница. Оригинал. :: снимка : A-1160

Предверието на Казанлъшката гробница Оригинал
Въздушни снимки. Аеро фото и видео заснемане от въздуха. Аеро снимки. Фото и видео заснимане от въздуха.

Казанлък 6100, ул.Отец Паисий 6,
комплекс "Кристал"

Офис тел. 0431/ 63618
Моб. 088 8863969

E-mail:

снимки въздушни аерофото seo articles