Новият и старият град Созопол. Остров св.Иван.

Новият и старият град Созопол. Остров св.Иван.Въздушно видео заснемане.


Видео наблюдение от въздуха на производствени процеси. Защита срещу кражби и повреди на имоти, земеделска продукция, индустриални зони и комуникации.


Панорамните и вертикалните въздушни гледки могат да бъдат записвани на видео и използвани за презентационни материали, филмови продукции, изследвания и др.

от птичи поглед

Новият и старият град Созопол. Остров св.Иван. :: снимка : A-1223 : Видео наблюдение от въздуха на производствени процеси. Аеро заснемане на производствен процес.

Интерактивни разходки. Виртуални турове. Панорамни снимки.

видео заснемане град аеро видео наблюдение Новият контролно заснемане на горски пожари

и Созопол Иван видео от парапланер св

авио наблюдение Остров старият Новият и старият град Созопол. Остров св.Иван. :: снимка : A-1223 полски пожари

Новият и старият град Созопол Остров св Иван
Въздушни снимки. Аеро фото и видео заснемане от въздуха. Аеро снимки. Фото и видео заснимане от въздуха.

Казанлък 6100, ул.Отец Паисий 6,
комплекс "Кристал"

Офис тел. 0431/ 63618
Моб. 088 8863969

E-mail:

снимки въздушни аерофото seo articles